Skip navigation

Az agrammatizmus

Az agrammatizmus főleg a megkésett beszédfejlődésű gyerekeket érinti. A magyar az agglutináló nyelvek közé tartozik, ezért a ragozási, toldalékolási rendszerre, valamint a szintaktikai szabályokra jellemző a magas fokú komplexitás. Az összetettségből eredően számos hiba jelentkezhet a beszédben.

Az angol izoláló nyelv. Abban azt találták, hogy a mondatok transzformációi okoznak nehézséget a gyerekeknek, ezért a diszfáziás gyerekek sokáig inkább egyszerűbb szerkezetű mondanokat használnak.