Skip navigation

Irodalom

Booth, T. − Ainscow, M. (2009): Inklúziós index. Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez. Csefkó Mónika, Csepregi András és a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba. http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf

Csányi Y. (1993): Együttnevelés. Speciális igényű tanuló az iskolákban. Budapest, OKI Iskolafejlesztési Alapítvány.

Illyés S. (2000): A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés S. (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE BGGYFK. 14–38.

Juhász V. (2014): Esélyegyenlőség az oktatásban: az inkluzív oktatási rendszer — a párbeszéd iskolája. In: Barna L. – Fekete S. – Kegyesné Szekeres E. – Major Á. (szerk.): Egyenlőtlen utakon. Tehetséggondozó. Műhely Füzetek 2. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Tanács. 69–84.  http://www.juhaszvaleria.hu/eselyegyenloseg-az-oktatasban-az-inkluziv-oktatasi-rendszer-a-parbeszed-iskolaja/

Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

Némethné Tóth Á. (2009): Tanári attitűdök és inkluzív nevelés. Magyar Pedagógia. 109. 2. 105–102. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nemetne_MP1092pdf.pdf

N. Kollár K. (2004): Feladatvégzés csoportban, versengés és együttműködés. In: N. Kollár K. – Szabó É. (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, Osiris. 324–349.

Réthy E. (2002): A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában. Az integráció és az inklúzió gyakorlati kérdései. Magyar Pedagógia. 102.3. 280–300. http://www.magyarpedagogia.hu/document/endrene_rethy-the_education_of_children_with_special_needs_in_the_eu.pdf