Skip navigation

A szavak osztályokba sorolása

A szavak osztályokba sorolása: penguin, crow, ostrich, eagle – bird

     oak, larch, pine – tree

78. Feladat

Nevezd meg a kategóriákat, majd sorold a következő szavakat két osztályba!

London, Canada, Madrid, Malta, Chicago, Ireland, Munich, Belgium, Oslo, Mexico

: , , , ,

: , , , ,

Enable JavaScript

79. Feladat

Írd a képek mellé annak a melléknévnek a számát, amelyik a legjobban jellemzi!

1. damp, 2. dry, 3. moistened, 4. soaked, 5. wet

   

  

   

   

   

Enable JavaScript

Ellentétpárok meghatározása esetén is igaz az a megállapítás, amit a szinonimáknál tettünk, azaz mindig a szövegkörnyezetbe ágyazva kell eldönteni, hogy helyesen használtuk-e őket.

Melléknevek: wealthy – poor, easy – hard, flexible – rigid

Főnevek: life – death, day – night, fire – water

Igék: come – go, buy – sell, borrow – lend

Határozószók: fast – slowly, firmly – loosely, hard – adjustable 

80. Feladat

Párosítsd az ellentétpárokat!

spend, fall, walk, width

length - 

run - 

rise - 

save - 

Enable JavaScript