Skip navigation

Jelentés alapján (szemantikai)

A jelentés alapján összeállított szócsaládok azért jól használhatók, mert a jelentés olyan mintázatait mutatják meg a szavakban, amiket a tanulóink már ismerhetnek. A különös jelentéskapcsolatok az érveléstechnikák fontos összetevői is egyben.

Három különféle megközelítéssel vizsgálhatjuk a szócsaládoknak ezt a típusát:

  • Szinonimák
  • Különös jelentésbeli kapcsolatok
  • Területek/tárgykörök (domain) 

Szinonimák: a kiindulási szóhoz szinonimákat gyűjtünk. Itt nem kell arra törekednünk, hogy azonos jelentésű szavakat keressünk, lehet kiterjesztően értelmezni a szinonima fogalmát. A hasonlóságok mellett a második lépésben azonban meg kell határozni a különbségeket is. Az egyes szinonimák érvényességét, helyességét mindig a szövegkörnyezetbe helyezve kell megállapítani.

amazing

book

city

doer

eat

astonishing

booklet

municipal

achiever

bite

fascinating

copy

urban

motivator

chew

surprising

edition

civil

risk-taker

dine

 

Különös jelentésbeli kapcsolatok: itt a kiindulási szó és a célszó közötti jelentésbeli kapcsolat nem mindig olyan egyértelmű, mint a „drive” és a „driver” szavak esetén, amikor a toldalék jelzi azt a személyt, aki a cselekvést végzi. Abban az esetben, ha a kiindulási szó a „heal”, akkor, aki a cselekvést végzi, azaz a célszó lehet „doctor” vagy „nurse”. Ilyen estekben a különös jelentésbeli kapcsolatok túlmutatnak az adott szavak alakjai közötti kapcsolatokon.

A már említett érvelési technikák kialakításában fontos szerepük van az ilyen szóalakon túli kapcsolatoknak.