Skip navigation

A téri-vizuális vázlattömb

A téri-vizuális vázlattömb ideiglenesen tárolja a képi jellegű információkat, azokat kiválasztja, feldolgozza, manipulálja, és itt is, mint a fonológiai huroknál, van egy ismétlési, újraíró mechanizmus. Az információk származhatnak külső környezetből, illetve belső képalkotásból. A téri-vizuális vázlattömb nem egy egységes modul, hanem egy önálló vizuális és egy téri munkamemóriából áll.

Az alábbi videón látható a Corsi által kifejlesztett diagnosztikai eljárás, amelyik megmutatja a téri-vizuális munkamemória terjedemét. Kilenc, véletlenszerűen lerakott kockát érint meg a vizsgáló, és a vizsgált alanynak az érintések sorrendjében kell megismételnie ugyanazt.