Skip navigation

Mit jelent a látható tanulás és tanítás?

Látható tanulás és tanítás Hattie szerint akkor történik, ha:

  • a tanulás explicit cél;
  • az megfelelő kihívást jelent;
  • mind a tanárt, mind a diákot érdekli, hogy a célt sikerült-e megvalósítani, illetve milyen mértékben sikerült;
  • kialakult annak a gyakorlata, hogyan lehet elérni a kitűzött célokat a legmegfelelőbben;
  • a diákok és a tanárok is adnak és kapnak visszajelzéseket egymásnak (formatív értékelés adása rs. 3.; visszajelzés rs. 10.; tanár-diák kapcsolat rs. 11.);
  • ha a tanulásban részt vevő szereplők aktívan és elkötelezetten vesznek részt a folyamatban;
  • a tanárok a tanulók szemén keresztül látják a tanulást (mikrotanítás rs. 4.,);
  • a diákok a tanításra úgy tekintenek mint kulcsfontosságú tényezőre a saját tanulásuk folyamatában;
  • a tanárok a saját tanításuk tanulóivá válnak;
  • a tanulók a saját maguk tanárává válnak, azaz önszabályozó módon kezdenek el tanulni (reciproktanítás rs. 9.; metakognitív stratégiák használata rs. 13.; önverbalizáció/önkérdezés rs. 18.)

5. Feladat

Írja be a táblázatba, hogy Hattie vizsgálatai szerint az alább felsorolt tényezők milyen fontossági sorrendben szerepelnek az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők közül! Kezdje a legfontosabbal!

formatív értékelés, metakognitív stratégiák, mikortanítás, önverbalizáció, reciproktanítás, tanár-diák kapcsolat, visszajelzés

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

Enable JavaScript