Skip navigation

Iskolai és iskolán kívüli projektek

A pedagógia projekt általában iskolai tevékenységekhez kapcsolódik, tantervbe illeszkedik, de lehet projektmunkát végezni egyéb szabadidős foglalkozásokon is. Az iskolai tevékenységekhez kapcsolódó projektek lehetnek iskolán belül elvégezhető munkák, illetve iskolán kívülre tervezett tevékenységek, például terepen, egy erdei iskolában, műhelyben, a lakóhelyen, a könyvtárban stb. Az iskolán belüli projektekre is jellemző lehet, hogy szétfeszítik a tanterem falait, azaz a csoportmunkák elkülönülést igényelnek, esetlegesen könyvtárhasználatot, informatikai segédeszközök, speciális eszközök használatát.

Az iskolákban gyakorta előfordul, hogy projektheteket tervez a tantestület. Ilyenkor az együtt dolgozó kollégáknak is ismerniük kell, hogy a saját tárgyuk és kompetenciáik szempontjából hogyan tudnak hozzájárulni az eredmény megtervezéséhez, hogyan tudnak a folyamatban részt venni. A pedagógusok közti munkaszervezésnek is a fő kérdése az együttműködési készség megléte, az arányos terhelés és a tényleges részvételi attitűd megléte.