Skip navigation

6. A vizuális differenciálás, a vizuális fejlesztés technikái

Célok

A következő fejezetben olyan vizuális részképességet fejlesztő feladatokat mutatunk be, amelyet a mindennapi fejlesztőpedagógia gyakorlatban is használnak az írás-olvasás előkészítésére, fejlesztésére. A vizuális részképesség fejlesztése az anyanyelvi és az idegen nyelvi szövegértés fejlődését is segíti. A következőkben vizuális alakfelismerésre, azonosításra, differenciálásra, illetve a vizuálismemória-fejlesztésre látunk példákat.

19. Feladat

Írja le, milyen vizuálisképesség-fejlesztő technikákat ismer!