Skip navigation

Az olvasásfejlesztő tényezők hatása

Az olvasási képességet leginkább meghatározó tényezők a szókincsfejlesztő programok (rs. 15.), az ismételt olvasásprogram (rs. 16.), a fonématudatosság (rs. 22.), a szövegértés-fejlesztés (rs. 28.), a vizuális percepció fejlesztése (rs. 35.), valamint a 12–20 hetes olvasásfejlesztő programok (rs. 47.).

Stahl és Fairbanks (1986) elemzései alapján, azok a tanulók, akiknek előzetesen megtanították a szövegekben található szavak jelentését, jelentősen jobban teljesítettek a szövegértési tesztekben, és azok a gyerekek, akik egyébként is részt vettek szókincsfejlesztő programokban, általánosságban jobban teljesítettek a szövegértési feladatokban. Azok a tanítási módszerek bizonyultak hatékonyabbnak, amelyek több oldalról, többször „tanították” meg az adott szavakat, tehát a gyerekek többször találkoztak az új szavakkal, mind definíciókban, mind kontextusokban.