Skip navigation

Szóalak alapján (etimológiai)

A szóalak alapján összeállított szócsaládok azért fontosak, mert olyan betűzési mintázatokra, szabályszerűségekre tudunk rámutatni a szavak helyesírásánál, amit a tanulóink már tudhatnak. A morfémák betűzésének ismerete az ugyanabból a morfémából képzett szavak helyesírásának megtippeléséhez nyújt segítséget.

A hasonló szóalakhoz általában hasonló jelentés is kapcsolódik, de a szóalakok közötti kapcsolat jelentésbeli kapcsolat hiányában is létezik. Például a „nightmare” szó nyilvánvalóan a „night” + a „mare” szavakból áll, de a „nightmare” jelentése nem kapcsolódik a „nőivarú ló” jelentéshez. Természetesen lehetséges a jelentésbeli kapcsolat is az egyes családok tagjai között, de nem szükségszerű. Erre példa a 4. oszlop: a „family” és a „familiar” jelentése jól elkülöníthető, azonban etimológiailag nyilvánvaló a kapcsolat közöttük.

word

fit

just

family

mind

wordy

fitness

justly

familiar

minder

wording

fitter

unjust

unfamiliar

mindful

wordless

fitting

unjustly

familiarise

mindless

wordplay

fitful

justice

familiarity

mindset