Skip navigation

10.3. Gyerekek közötti társas kapcsolat – játék

Óvodáskort megelőzően a gyerekek már hosszabb – rövidebb ideig foglalkoznak egymással, de hosszabb közös tevékenység csak játékszer miatt alakulhat ki. Eleinte a játék teremti meg a kapcsolatfelvétel alapját. Kétéves kor tájékán jelennek meg az együttmozgások, egy harmadik fél bekapcsolódása még zavart okoz. Az óvodában fokozatosan alakul ki a gyerekek közötti együttműködés a szociális kompetencia fejlődésével. Az egymással való játéknak is vannak szakaszai, Parten öt módját írta le a csoporton belüli játéknak (Ranschburg, 2003):

  1. Magányos játék: A gyerek a többiektől függetlenül egyedül játszik, nem avatkozik be a többiek játékába.
  2. Bámészkodó játék: A gyerek a többiek játékát figyeli, kérdez, javaslatokat tesz, de nem vesz részt a közös játéktevékenységben.
  3. Parallel játék: A gyerekek ugyanazzal a játékkal játszanak, de egymástól függetlenül, egymás mellett és nem egymással játszanak.
  4. Asszociatív játék: A gyerekek megbeszélik, mit tegyenek, játékot adnak oda egymásnak és kérnek el, de magukban, közös cél nélkül játszanak.
  5. Kooperatív játék: Együtt játsszák a játékot, a szerepeket és a tennivalókat felosztják, kitűzik a közös célt.