Skip navigation

3.1. A szociális tanulás

Albert Bandura társas - kognitív elméletében a viselkedést kölcsönös meghatározottság elvével magyarázza, vagyis az emberi működést a személyes tényezők, a viselkedés és a környezeti tényezők kölcsönhatása alakítja. Nem csak a környezetünk hat ránk, hanem mi is tudjuk a környezetünket alakítani, de a kognitív folyamataink is meghatározzák, hogy a milyen környezeti eseményekre reagálunk, milyen eseményeket veszünk észre, hogyan értelmezzük ezeket, és milyen válaszokat adunk rájuk (Bandura, 1989; Urbán, 2007). Bandura elméletében a szükséges viselkedésmintázatok elsajátítása komplex, kognitív folyamatok által szabályozott tanulási folyamat (Horváth, 2004).

Szociális tanulás azoknak a készségeknek, ismereteknek, viselkedéseknek az elsajátítását jelenti, amelyek lehetővé teszik a csoportba való beilleszkedést és a hatékony működést (Horváth, 2004). A szociális tanulásnak főbb formái (Solymosi, 2004):

  • Közvetlen nevelés: direkt instrukciók, nyelvi ráhatásoknak is nevezhetőek, mert konkrét utasításokat adnak a viselkedésre vonatkozóan.
  • Formálás: a viselkedést megerősítésekkel alakítják; jutalmazással, büntetéssel próbálják elérni a kívánatos viselkedés megjelenését vagy a nem kívánatos elmaradását.    
  • Modellálás: a modell viselkedésének a megerősítése vagy büntetése nagymértékben kihat a viselkedés utánzására.