Skip navigation

Felhasznált irodalom

Hajduska Marianna (2008): Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Horváth György (2004): Pedagógiai pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Séra László, Bernáth László (2004): Az iskolai tanulásra való készenlét, speciális tanulási nehézségek. In: N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest

V. Binét Ágnes (1997): A személyiségfejlődése a kisiskoláskortól a serdülésig. In: Bernáth László, Solymosi Katalin (szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv, Tertia Kiadó, Budapest