Skip navigation

11.6. Vezetési stílus

A vezető és a csoporttagok kapcsolatának sajátosságai meghatározzák a csoport működését, kohézióját, légkörét. Kurt Lewin kísérletét Mérei Ferenc és munkatársai végezték el óvodai csoportokon, amelyekben feltárták az óvodapedagógus vezetési stílusának hatását a csoportban folyó feladatvégzésre, illetve a csoportfolyamatokra. 

Feladat

Link: https://www.youtube.com/watch?v=satfAW5Ksoc

Nézze meg a videót, majd foglalja össze a látottakat az alábbi szempontok szerint!

-          gyerekek feladathoz való viszonyulása

-          gyerekek teljesítménye és kreativitása

-          gyerekek és az óvópedagógus közötti kapcsolat jellemzői

-          a gyerekek egymással való kapcsolatának jellemzői

-          a gyerekek és a pedagógus verbális és nonverbális kommunikációjának jellemzői a három csoportban

A három vezetési stílus jellemzői összefoglalva (Horváth, 2004):

Tekintélyelvű

Demokratikus

Ráhagyó (Laissez faire)

Minden teendőről a vezető dönt

A teendőkről a csoport dönt a vezető bátorításával és támogatásával

A döntések szabadok, a vezető nem vesz részt

A célhoz vezető lépéseket a vezető egyenként írja elő anélkül, hogy a csoport tisztában lenne a fő iránnyal.

Közösen kialakítják a cél eléréséhez vezető lépéseket, ha technikai segítségre van szükség, a vezető több alternatívát javasol

A vezető ellátja a csoportot a szükséges anyagokkal, közli, hogy ha kérdezik, ad felvilágosítást, egyébként nem vesz részt

A vezető határozza meg a csoporttagok munkafeladatait és munkatársait

A csoporttagok maguk választhatják meg a munkatársaikat, és maguk döntenek a feladatok megosztásáról

A vezető egyáltalán nem vesz részt a részfeladatok elosztásában

A vezető a tagok dicséretében és bírálatában is személyes, szubjektív, barátságtalan, személytelen, ritkán nyíltan ellenséges

A vezető bírálatában és dicséretében is objektív, reális, arra törekszik, hogy teljes értékű csoporttagként viselkedjen anélkül, hogy túl sok feladatot vállalna át a csoporttól

A vezető ritkán kommentálja a csoporttagok feladatvégzését, csak ha külön erre kérik. Nem próbál részt venni a csoportmunkában.

3. táblázat A Lewin-féle vezetési stílusok jellemzői

A csoportmunka jellemzői a három vezetési stílus függvényében:

  • A ráhagyóan vezetett csoport szervezettsége a legalacsonyabb, és a teljesítmény is alacsony színvonalú. A gyerekek többet játszottak, mint a többi csoportban, nem foglalkoztak annyit a feladattal, ugyanakkor nem voltak olyan elégedettek a csoporttal, nem mindenki érezte jó magát a csoportban. A kontroll hiánya nyílt agresszióhoz is vezethet.
  • Demokratikusan vezetett csoportban jó a teljesítmény, a feladat megoldása kreatív. A gyerekek jól érzik magukat, jó hangulatban folyik a munka, jók a gyerekek közötti kapcsolatok, több volt a segítségnyújtás.
  • Tekintélyelvűen vezetett csoportban nagyon jó a teljesítmény, de kevésbé kreatív a feladatmegoldás. A csoporttagok agresszivitása nőtt, de a vezető jelenlétében visszafojtják, de a munka befejeztével gyakran szétrombolják, amit készítettek. A vezetőtől nagyon függnek a gyerekek, kisebb az önállóságuk, mint a többi csoportban.