Skip navigation

11. Gyerekcsoportok jellemzői

Célok

Célkitűzés: A hallgató legyen tisztában a csoportok jellemzőivel, a csoportdinamikával, ismerje a gyermekcsoportokban zajló folyamatokat, fel tudja ismerni a különböző vezetési stílusok hatását a gyerekek csoportbeli viselkedésére.

Fejlesztési cél: Az anyag ismerete révén a hallgató képes lesz a gyerek csoportok hatékonyabb irányítására, felismeri a csoportban zajló változásokat.

Előismeret

A gyermek társas fejlődése.

Tartalmi összefoglaló

A csoportok működése sok tényezőtől függ: a csoport típusától és céljától, a tagok egymáshoz való viszonyától, a csoport melyik fejlődési fázisban van. A gyermek csoportok dinamikája eltér a felnőttekétől, hiszen a gyerekek egocentrizmusa, a szülőkhöz való kötődése még nem teszi lehetővé a teljes értékű bevonódást. Az óvodáskori csoportokban még nincsenek jól körülhatárolt szerepek, de a strukturálódás már észrevehető.