Skip navigation

Előszó

A pedagógiai pszichológia az alkalmazott pszichológia területéhez tartozik, pszichológiai ismereteket és módszereket használnak a pedagógia tudományterületén. A pedagógiai pszichológia gyakorlatorientált, ami azt jelenti, hogy elsősorban a gyakorlati problémák és jelenségek vizsgálatára, megoldására törekszik, kevésbé elméletalkotásra. Minden olyan ismeretet magában foglal, amelyre a pedagógusnak a munkájához szüksége van.

A jegyzet óvodapedagógus hallgatóknak készült, olyan ismereteket foglal össze, amelyek az óvodások életéhez, az óvodai munkához szorosan kapcsolódnak. Négy nagyobb egységből épül fel a jegyzet. A szocializációval foglalkozó fejezetek a gyermek fejlődését befolyásoló családi és intézményi hatásokat foglalják össze. A második nagyobb tartalmi egység az óvodások jellemzőit mutatja be: az óvodások életkori sajátosságainak leírása mellett az éntudat és énkép fejlődése, illetve az óvoda – iskola átmenetet jellemző változások fejezetei egészítik ki az óvodások személyiségfejlődéséről alkotott ismereteket. A szociális kompetencia, társas viselkedés és a gyerekcsoportok jellemzőiről szóló fejezetek az óvodások társas lénnyé válásának folyamatát mutatják be. A jegyzetet a pedagógusszerepről szóló fejezetek zárják, amelyek a pályaszocializációhoz kapcsolódó témákat is körüljárnak.

A jegyzet célja, hogy összefoglalja mindazokat a pszichológiai ismereteket, amelyekre az óvodapedagógusnak szüksége van a mindennapi munkája során. Kimeneti elvárás, hogy a hallgató az anyag elsajátítása révén ismerje és tudja alkalmazni a szocializációs eljárásokat az óvodai nevelésben, elő tudja segíteni az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődését, megkönnyítse az óvoda – iskola átmenetet, valamint a csoportfolyamatok ismeretének birtokában hatékony vezetője legyen a gyerekcsoportnak.