Skip navigation

11.5. A csoport kohéziójának növelése

A csoport összetartozása erős, ha a tagok kedvelik egymást, fontos számukra, hogy a csoport elérje a célját, az összetartozás érzése. Ennek két meghatározó tényezője van:

  • személyközi kohézió: A tagok közötti jó kapcsolat erősíti az összetartozás érzését.
  • feladat alapú kohézió: a csoport összetartozását a közös feladat megoldásáért tett erőfeszítések erősítik.

Az óvodáscsoport kohézióját fokozhatja a csoport neve, közös szimbóluma (Maci csoport), egyforma póló, stb., de a kellemes közös tevékenység is erősíti a csoporttagok közötti kapcsolatokat (N. Kollár, 2004; Smith és Mackie, 2004).

Feladat

Sherif és munkatársai 1954-es híres vizsgálata a gyerekcsoport kialakulásának és működésének jellemzőit tárta fel. Olvassa el az alábbi tanulmányt, majd foglalja össze, hogyan alakítható ki egy gyermekcsoport kohéziója!
Link: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch10s02.html