Skip navigation

2. Szocializáció

Célok

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a szocializáció fogalmát, a főbb szocializációs elméleteket, szocializációs eljárásokat. A szocializációról való gondolkodásban kiemelt szerep jut a különböző társas és társadalmi kontextusoknak azért, hogy a hallgatókban tudatosuljon a társas hatások sokfélesége, hatásaik különbözősége.

Fejlesztési cél: Az anyag elsajátításával a hallgató képes lesz a szocializáció különböző megközelítéseinek értelmezésére, a szocializációs eljárások hatásainak elemzésére.

Előismeret

A fejezet feltételez bizonyos fejlődés-lélektani ismereteket: Freud strukturális énelméletének és pszichoszexuális fejlődéselméletének, Erikson pszichoszociális fejlődéselméletének, valamint Bowlby és Harlow kötődéssel kapcsolatos megállapításainak az ismeretét.

Tartalmi összefoglaló

A gyermek fejlődésére nagy hatást gyakorol a társas környezete.  A szocializációval képessé válik arra, hogy hasznos tagja legyen egy közösségnek, de a társas közeg a személyiségfejlődését is befolyásolja. A társas világ nemcsak arra van hatással, hogy milyen csoportoknak lesz majd az egyén tagja, de arra is, hogy hogyan gondolkodik magáról, milyen képet alakít ki magáról. A fejezetben a szocializáció különböző pszichológiai megközelítése mellett bemutatjuk a főbb szocializációs eljárásokat is.