Skip navigation

11.1. A csoportokról általában

A csoportot több tényező is megkülönbözteti az egyének véletlen halmazától (Smith és Mackie, 2004):

 • Csoporttagoknak vannak közös céljaik
 • Közöttük viszonylag stabil kapcsolatok vannak
 • Egyesek függnek másoktól
 • Tagok kommunikálnak egymással és interakcióban vannak egymással
 • Egyén szempontjából fontos: ő is a csoport tagjának érezze magát

Többféle csoporttípust különböztetünk meg (N. Kollár, 2004):

 • Kialakulás körülményei szerint formális és informális csoport: A formális csoportot meghatározott céllal mesterségesen hozzák létre (pl.: osztály), míg az informális csoport közös érdeklődés vagy rokonszenv alapján alakul ki (baráti társaság).
 • Méret szerint beszélünk kis csoportról (3-20 fő), nagy csoport (20-50 fő), tömeg (50 fő felett).
 • Tagok érintkezéseinek gyakorisága és érzelmi sajátossága szerint lehet elsődleges és másodlagos csoport: Az elsődleges csoport tagjai rendszeres kapcsolatban állnak egymással, a kapcsolat érzelmeken alapul (pl.: család, baráti társaság), míg a másodlagos csoport tagjai kevésbé gyakorolnak hatást egymásra, a formális keretek fűzik össze őket, kevésbé az érzelmek (pl.: munkahelyi team).
 • Szerzett vagy veleszületett csoporttagság: Egyes csoporttokba beleszületünk, nem választhatjuk meg, hogy az adott csoportnak tagjai legyünk-e (pl.: nem, etnikum, család). Más csoportok esetében a tagság választáson, valakinek a döntésén múlik (pl.: óvodai csoport, munkahelyi team, baráti társaság).

A csoportok funkciói eltérhetnek (Smith és Mackie, 2004):

 • A csoport kielégíti a tagok bizonyos szükségleteit (pl.: valahova tartozás igénye)
 • Segít elérni bizonyos célokat, - melyeket egyedül nehezebb -, több erőforrás, munkamegosztás segítségével (pl.: rendezvény megszervezése)
 • Tudást, információt ad, melyeket egyedül nehezebb megszerezni (pl.: iskolai osztály)
 • Kielégíti a tagok biztonságigényét (pl.: család)
 • Hozzásegít a pozitív szociális identitáshoz, erősíti az énképet.

A csoportok három célja ritkán választható szét a hétköznapi gyakorlatban, de fontos, hogy melyik cél kerül a fókuszba, melyik célnak mekkora a jelentősége (N. Kollár, 2004):

 • Kapcsolatokat ápoló: a tagok közötti érzelmi kapcsolat fenntartása a csoport célja. A csoportot a tagok egymáshoz fűződő érzelmei határozzák meg (pl.: baráti kör)
 • Közös feladatot megoldó: A csoport egy feladat közös megoldására szerveződött, a csoport működésének az alapját a feladatvégzés adja.
 • Tagok viselkedését befolyásolni kívánó: A csoport azzal a céllal jön létre, hogy a tagok hibás, kedvezőtlen viselkedését alakítsák, pl.: terápiás csoport