Skip navigation

10. Társas készségek, szociális kompetencia

Célok

Célkitűzés: A hallgató ismerje meg az óvodáskorú gyermek társas viselkedésének jellemzőit, legyen tisztában a társas készségek fejlődésével.

Fejlesztési cél: Az ismeretek birtokában a hallgató ismerni fogja az óvodáskori társas viselkedések (játék, agresszív és proszociális viselkedés) fejlődésének jellemzőit, elősegítheti a szociális kompetencia fejlődését.

Előismeret

Kötődéselmélet, Piaget kognitív fejlődés elmélete.

Tartalmi összefoglaló

Amikor azt mondjuk, hogy az ember társas lény, akkor arra utalunk, hogy a környezete fejlődésétől kezdve társassá teszi. A társas alkalmazkodás során először elkülönül az én a másiktól, majd a személyiség a kötődések, kapcsolatok viszonyulások rendszerében bontakozik ki. A társas fejlődés a páros interakción, csoporton túl a társadalmi integrációig vezet (Mérei, 1998). A sikeres társas alkalmazkodáshoz szükségesek megfelelő társas készségek és viselkedés, valamint lényeges még a másik megismerésének a képessége is.