Skip navigation

12.3. A tanulási formák (Bernáth, 2004)

A tanulásnak sokféle formája létezik. Máshogy tanuljuk meg egy tánc lépéseit, mint egy verset, vannak esetek, amikor a mechanikus tanulás a célravezető (pl.: verstanulás, képletek), és nem az anyag értelmezése, az összefüggések feltárása. Egyes helyzetekben könnyebben, gyorsabban megy a tanulás, ha párban vagy kiscsoportban végezzük, mint egyedül. Többféle szempont szerint különböztetjük meg a tanulási formákat:

  • Idegrendszeri struktúrák és történések alapján: motoros, szenzoros, verbális tanulásról beszélünk.
  • Tudatosság szerint van szándékos és nem szándékos tanulás.
  • Absztrakció szerint értelmes/értelmező, vagyis megértésen alapuló és mechanikus, azaz ismétlésen alapuló tanulást különböztetünk meg.
  • Társas szempontból önálló vagy társas tanulási forma lehetséges.