Skip navigation

Felhasznált irodalom

Bandura, A (1999): Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2: 21-41.

Horváth György (2004): Pedagógiai pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Kelman, H. C. (1997): A szociális befolyásolás három folyamata. In: Lengyel Zsuzsanna (szerk.) Szociálpszichológia szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest

Keményné Pálffy Katalin (2002): A szociális tanulás. In: B. Lakatos Margit, Serfőző Mónika (szerk.) Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak, Trezor Kiadó, Budapest

Ranschburg Jenő (2012): Családi kör. Saxum Kiadó

Ranschburg Jenő (1998): Szeretet, erkölcs, autonómia. Okker Kiadó

Solymosi Katalin (2004): Fejlődés és szocializáció. In: N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest

Urbán Róbert (2007): Szociális-kognitív tanuláselméletek. In: Gy. Kiss Enikő, Oláh Attila (szerk.) Vázlatok a személyiségről, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest