Skip navigation

4. Családi szocializáció

Célok

Célkitűzés: A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a családi szocializáció folyamatainak fő jellemzőit, tisztában legyen a család szocializációs feladataival, a szülő – gyerek kapcsolat tényezőivel, ismerje a szülői nevelési modelleket.

Fejlesztési cél: A fejezet anyagának ismeretével a hallgató képes lehet a szülő – gyerek kapcsolat mintázatainak felismerésére, a szülők nevelési eljárásainak elemzésére.

Előismeret

Erikson pszichoszociális elmélete, kötődéselméletek

Tartalmi összefoglaló

A legkorábban ható, legerősebb szocializációs erő a gyermek személyiségfejlődésében a családi szocializáció. A családi szocializációt dinamikus, kétirányú folyamatként értelmezzük, a szocializáció során nem csak a szülő gyakorol hatást a gyermekre, hanem a gyermek viselkedése, reakciói visszahatnak a szülőre. A családi szocializáció jellegében, feladataiban, a társas kapcsolataiban jelentősen eltér a másodlagos szocializációtól. A fejezetben kitérünk a család szocializációs feladatain túl a szülő – gyerek kapcsolatot meghatározó tényezőkre, valamint a szülői bánásmódra, bemutatunk néhány nevelési modellt is.