Skip navigation

9. Óvoda – iskola átmenet

Célok

Célkitűzés: A hallgató ismerje meg az óvodáskor végén bekövetkező testi – lelki változásokat, legyen tisztában az iskolaérettség feltételeivel.

Fejlesztési cél: A hallgató jobban megérti az óvoda – iskola átmenet jellemzőit, segíteni tudja a gyermeket az iskolára való felkészülésben.

Előismeret

A gyermek testi, nyelvi, értelmi és érzelmi fejlődése.

Tartalmi összefoglaló

Hat – hét éves korban a gyermek gondolkodási képességei, önszabályozása, tudatosabbá válása alkalmassá teszik őt arra, hogy a tanulásnak új formáit sajátítsa el. Az iskolába lépéssel ugrásszerűen megváltozik a gyerek élete, új színterekkel gazdagodik a szocializációja, új elvárásokat támasztanak felé. Fontos meghatározó tényező lesz a teljesítményhez való viszonyulása, és azt is meg kell szoknia, hogy teljesítményét értékelik.