Skip navigation

Feladatlap

1. Határozza meg egy-egy mondatban az alábbi fogalmakat!

1. intrinzik motiváció
2. cirkuláris okság
3. vikariáló megerősítés
4. másodlagos szocializáció
5. szignifikáns mások
6. instrumentális agresszió
7. proszociális viselkedés
8. facilitáló szorongás
9. norma
10. valahovatartozási szükséglet
11. formális csoport
12. nukleáris család
13. első alakváltás
14. viharzás
15. azonosulás (identifikáció)

2. Jelölje meg, hogy az alábbi állítások közül, melyik illik az autokratikus, demokratikus, illetve a ráhagyó vezetési stílusra! 

• A pedagógus jelöli ki a gyerekek munkafeladatát, mindenről ő rendelkezik.
• A csoportban jó hangulatban, zavartalanul folyik a munka.
• A gyerekek teljesítménye viszonylag alacsony.
• A gyerekek behódolnak a vezetőnek.
• A gyerekek odafigyelnek egymásra, támogatják egymást.
• A pedagógus minden eszközzel ellátja a csoportot, de nem vesz részt a csoportfolyamatokban.
• A gyerekek munkája kreatív.
• A csoportban megjelenhet az agresszivitás.
• A pedagógus gyakran dicsér, a dicsérete objektív, a teljesítménynek szól.
• A gyerekek feladat közben nem kommunikálhatnak egymással.

3. Röviden foglalja össze a családi szocializáció fő jellemzőit!
4. Mi jellemzi a családi működést a rendszerszeméleti megközelítés szerint?
5. Miért jelent nagy változást a gyerek és a család életében az óvodába kerülés?
6. Mire van szüksége az óvodásnak az egészséges személyiségfejlődéshez?
7. Melyek az éntudat kialakulásának a főbb lépései? Hogyan segítheti elő a szülő a pozitív énkép kialakulását?
8. Foglalja össze a 6-7 éves kori fejlődési fordulat főbb változásait!
9. Mi jellemzi az óvodások társas kapcsolatait?
10. Mutassa be az óvodáskori csoportok dinamikáját!
11. Melyek a hatékony tanulás feltételei? Hogyan segítheti elő az óvodapedagógus az iskoláskori hatékony tanulást?
12. Mi jellemzi a pedagógus kommunikációját?