Skip navigation

Felhasznált irodalom

Buda Béla (2005): Csoportjelenségek a gyermek- és ifjúkorban; nevelési felhasználásuk. mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh.../balogh_pedpszich0015.html

Horváth György (2004): Pedagógiai pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes (1997): Gyermeklélektan. Gondolat – Medicina Kiadó, Budapest

N. Kollár Katalin (2004): A társas kapcsolatok, személyközi vonzalom és a csoportfolyamatok. In: N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest

Smith, E.R., Mackie, D.M. (2004): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest