Skip navigation

13. Pedagógus

Célok

Célkitűzés: A hallgató ismerje meg a szerep jellemzőit, a szereppel járó elvárásokat, legyen tisztában a hatékony kommunikáció sajátosságaival.

Fejlesztési cél: Az ismeretek birtokában a hallgató azonosulása, szakmai szocializációja tudatosabbá válhat, a tudatosság elősegítheti a hatékonyabb szakmai viselkedést mind a gyerekekkel, mind a csoporttal.

Tartalmi összefoglaló

A pedagógusokkal szemben rengeteg, gyakran egymásnak ellentmondó elvárás fogalmazódik meg. A fejezetben azt mutatjuk be, milyen főbb tényezői vannak a hatékony szerepteljesítésnek, mitől jó a pedagógus. Kitérünk a pedagógus – gyerek kapcsolat, illetve a pedagógus – szülő kapcsolat sajátosságaira. Végül a pedagógusok kommunikációját foglaljuk össze.