Skip navigation

Felhasznált irodalom

Cole, M., Cole, S.R. (2003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest

Fraiberg, S.H. (2005): Varázsos évek. Park Könyvkiadó, Budapest

Korsós Gizella (1997): A csodák kora. In: Bernáth László, Solymosi Katalin (szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv, Tertia Kiadó, Budapest

Ranschburg Jenő (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó

Tóth László (2008): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen

Vajda Zsuzsanna (2014): A gyermek pszichológiai fejlődése. Saxum Kiadó