Skip navigation

12.2. A tanulók pszichológiai jellemzői

A tanulás sikeressége sok tényezőn múlik: a megtanulandó anyag sajátosságain, a pedagógus személyiségén és módszerein, a családi szocializáció jellegzetességein, stb. A gyerek pszichológiai jellemzői a tanuláshoz szükséges képességeken túl alapjaiban meghatározhatják a tanulás sikerességét. Legfontosabb jellemzők (Horváth, 2004):

  • Érdeklődés: A gyermek érdeklődése érzelmi töltést ad a tanulási folyamatnak. A tananyag iránti érdeklődése belső aktivitást ad a tanulásnak, pozitív érzelmek kapcsolódnak a folyamathoz.
  • Igényszint: Mennyire nagy elvárásaink vannak a teljesítményünkkel szemben, mennyire nehéz a cél, aminek az elérésére törekszünk. Az igényszintet meghatározzák a tanulásban szerzett siker- és kudarcélmények, az önértékelés, de a csoportnorma is (mennyire érték a tanulás az adott közösségben).
  • Teljesítménymotiváció: A teljesítményhez való viszony lényeges összetevője a tanulás sikerességének. A sikerességet elősegíti a magas teljesítménymotiváció, mert önbizalmat ad, de gondot okozhat a túl magas teljesítménymotiváció, amikor a tanuló minden helyzetben maximálisan akar teljesíteni.
  • Sikerorientáció – kudarckerülés, teljesítményszorongás: A teljesítményhez való viszony azt is meghatározza, hogy milyen célokat tűzünk ki. A sikerorientáltak elsődleges célja a jó teljesítmény, míg a kudarckerülőké a megszégyenülés vagy a rossz jegy elkerülése. Egyéni különbségek vannak abban, hogy kiből mit vált ki a teljesítményhelyzetben fellépő szorongás, ezért beszélünk facilitáló és debilizáló szorongásról.
  • Kreativitás: divergens gondolkodás, a gondolkodás rugalmassága, az eredetiség segíti a hatékonyabb ismeretelsajátítást.