Skip navigation

6. Intézményi szocializáció – bölcsőde, óvoda

Célok

Célkitűzés: A hallgató ismerje az nevelési - oktatási intézményeknek a szocializációs hatásait, feladatait, különös tekintettel az óvodai szocializációra.

Fejlesztési cél: A fejezet anyagának elsajátítása révén a hallgató alkalmazni tudja a gyakorlatban a szocializációs módszereket, eljárásokat, elő tudja segíteni a gyermekek intézményi szocializációját.

Előismeret

A gyermek értelmi és érzelmi fejlődése

Tartalmi összefoglal

A gyermek szocializációjába a család mellett más szereplők is bekapcsolódnak, a gyereket körülvevő szocializációs tér kibővül más színterekkel. A másodlagos szocializációban a gyerekre hatást gyakorló felnőttek szerepük révén vesznek részt (pl.: óvópedagógus), és a kortársak is egyre nagyobb szerepet kapnak. Az intézményi szocializációban profi szakemberek (óvópedagógusok, tanárok) segítik elő a gyermek fejlődését. A gyerek óvodába lépése új szintre emeli a szülő – gyerek kapcsolat működését, de ez a váltás nem megy zökkenők nélkül, amit a beszoktatás időszakában tapasztalható problémák jeleznek.

Az intézményi szocializációban a gyermek életkori és fejlődési sajátosságait figyelembe vevő intézmények vesznek részt. Hagyományosan megkülönböztetjük a kisgyermeket gondozó intézményeket (bölcsőde és óvoda) az iskolától. Az előbbiek elsődleges funkciója a nevelés és gondozás feladatainak ellátása a szülők távollétében, a szülői feladatok ellátásának segítése, míg az iskola a nevelés mellett oktatási feladatokat is ellát (Vajda és Kósa, 2005).