Skip navigation

12.1. Hatékony tanulás feltételei

A hatékony tanulásnak két alapfeltétele van: a jó szokások kialakítása és a tanuláshoz szükséges képességek megléte és fejlesztése (Bernáth, 2004).

  • Szokások: A külső irányítást fokozatosan átveszik a saját elhatározáson alapuló tevékenységek, ehhez szükséges tudatosság, felelősségérzet, önismeret, önállóság. A kialakult megfelelő tanulási szokások elősegítik az eredményességet és a jó időgazdálkodást.
  • Képességek: A tanuláshoz elengedhetetlen a megfelelő koncentráció, olvasási készség, gondolkodás. A tananyag bevésése miatt az emlékezetnek is nagy szerepe van, de nem hagyható ki a kommunikáció sem, hiszen feleléskor, dolgozatíráskor, de akár prezentáció bemutatásakor is alapvető fontosságú.

Az óvodáskorban még nem beszélünk tanulásról iskolai értelemben, de a tanuláshoz szükséges önállóságot és felelősségérzetet kialakíthatjuk, a képességeket fejleszthetjük.