Skip navigation

8. Éntudat, énkép, önállóság

Célok

Célkitűzés: A hallgató ismerje meg az éntudat kialakulásának tényezőit, legyen tisztában az önirányítás képességének jellemzőivel, ismerje a gyermeki autonómiatörekvésekkel járó problémákat, azaz a dackorszak jellemzőit.

Fejlesztési cél: Az ismeretek elsajátítása után a hallgató képes lesz a gyermek autonómia törekvéseit helyén kezelni, elő tudja segíteni az önirányítás kialakulását, megfelelő teret enged az óvodások önállóságának a gyakorlatban.

Előismeret

Freud elmélete, Erikson pszichoszociális elmélete, Piaget kognitív fejlődés elmélete

Tartalmi összefoglaló

Az önmagunkról való tudás, önmagunk észlelése a metakogníció területéhez tartozik. Az emberi fejlődésben jelentős lépés az énfogalom kialakulása, majd az önszabályozás képességének az elsajátítása. Az egyén jóllétének, sikeres felnőtt pályafutásának egyik alapja az autonómia, vagyis az, hogy önmagát érezze cselekvései legfőbb irányítójának, hogy vállalja a felelősséget a cselekedeteiért. Az autonómia kialakulása korai társas tapasztalatokhoz vezethetők vissza, a gyerek mennyire tudta megtapasztalni, hogy cselekvéseit ő irányítja, és hogy a cselekvése következményekkel jár, amelyeket ő maga idézett elő. Ebben a fejezetben az éntudat kialakulása mellett, az önirányítás, önállóság és autonómia fejlődését mutatjuk be, körüljárjuk, milyen szülői viselkedések és attitűdök segítik elő a gyermek fejlődését.