Skip navigation

Ellenőrző kérdések

 
  1. Miben, milyen területeken játszik nagy szerepet az önmagunkról való tudásunk?
  2. Mi az éntudat kialakulásának két fő iránya?
  3. Hogyan vizsgálták a testséma kialakulását?
  4. Miért fontos a társas környezet az éntudat kialakulásában?
  5. Foglalja össze az énkép fejlődésének szakaszait!
  6. Gyakorlata során figyelje meg az óvodások önjellemzésének sajátosságait!
  7. Miért fontos az önszabályozás képessége?
  8. Hogyan segíthetjük elő a gyermek önállósodását!
  9. Gyűjtsön példákat proaktív szülői viselkedésmódra!