Skip navigation

Felhasznált irodalom

Cole, M., Cole, S.R. (2003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest

Fiedler, K., Bless, H. (2007): Társas megismerés. In: Hewstone, M., Stroebe, W. (szerk.): Szociálpszichológia, Akadémiai Kiadó, Budapest

Mérei Ferenc (1998): Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest

Ranschburg Jenő (2003): Az én és a másik. Okker Kiadó, Budapest

Ranschburg Jenő (1998): Félelem, harag agresszió. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Zsolnai Anikó (2008): A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban. Iskolakultúra Online, 2 (2008), 119-140.

Zsolnai Anikó, Lesznyák Márta, Kasik László (2007): A szociális és az érzelmi kompetencia néhány készségének fejlettsége óvodáskorban. Magyar pedagógia 107. évf. 3. szám 233-270.