Skip navigation

Felhasznált irodalom

Bronfenbrenner, U. (1999): Environments in developmental perspective: Theoretical and operational models. In: Friedman, S.L., Wachs, T.d. (eds.) Measuring environment across life span: Emerging methods and concepts, Washington D.C., American Psychological Association Press

Bronfenbrenner, U. (1994): Ecological Models of Human Development. In: International Encyclopedia of Education, Vol.3. Oxford, Elsevier, 37-43.

Cole, M., Cole, S. R. (2003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest

Erikson, E.H. (1997): Az emberi életciklus. In: Bernáth László, Solymosi Katalin (szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv, Tertia Kiadó, Budapest

Hajduska Marianna (2008): Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Hewstone, M., Stroebe, W. (szerk.) (2007): Szociálpszichológia. Akadémiai Kiadó, Budapest

Horváth György (2004): Pedagógiai pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Keményné Pálffy Katalin (2002): A szociális tanulás. In: B. Lakatos Margit, Serfőző Mónika (szerk.) Pszichológia szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak, Trezor Kiadó, Budapest

Maccoby, E. (2007): Historical Overview Of Socialization Research and Theory. In: Grusec, J.E., Hastings, P.D. (eds.) Handbook of Socialization: Theory and Research, Guilford Press, NewYork

Solymosi Katalin (2004): Fejlődés és szocializáció. In: N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest