Skip navigation

7.4. Társas jellemzők

Az óvodába lépéssel a társas világ is kinyílik a gyerekek előtt. Meg kell tanulniuk bizalmat kialakítani a szülőkön kívül más felnőttekkel, vagyis az óvópedagógusokkal. Az óvópedagógusokhoz való ragaszkodásukat az érzelmeik határozzák meg, a tekintélytisztelet még nem jelenik meg (Vajda, 2014). Az óvodában alkalmazkodniuk kell a többi gyerekhez, ott nem ők az egyedüli főszereplői a figyelemnek, a gyerekcsoportba való beilleszkedés nem mindig megy zökkenőmenetsen az egocentrizmus korában.

A szocializáció folyamatában a gyerek egyre inkább megérti a feléje megfogalmazott elvárásokat, és el tudja dönteni, hogy megfelelt-e nekik. Először csak egyszerű konkrét viselkedésekre vonatkozóan (pl.: köszönés), de később már összetettebb társas elvárásokkal (pl.: bocsánatkérés) kapcsolatban is tudja értelmezni az elvárásokat és értékelni a viselkedését.