Skip navigation

Felhasznált irodalom

Bernáth László (2004): Tanulás és emlékezés. In: N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest

Horváth György (2004): Pedagógiai pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Tóth László (2008): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen