Skip navigation

Felhasznált irodalom

Egan, G. (2011): A képzett segítő. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Ranschburg Jenő (2003): Én és a másik. Okker Kiadó, Budapest

Szabó Éva, Vörös Anna, N. Kollár Katalin (2004): A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái. In: N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest