Skip navigation

13.4. A pedagógus kommunikációja

A pedagógus a nyelvhasználatával is modellt nyújt a gyerekeknek, akik a nyelvelsajátítás érzékeny periódusában vannak. Mivel a gyerek a nap nagy részét óvodában tölti, utánzással, azonosulással tanul, alapvető fontosságú, hogy az óvópedagógus milyen nyelvi - kommunikációs mintát ad. Például a nyelvhelyességi hibával beszélő óvópedagógusok a gyerekek nyelvhasználatába is átültetik a hibákat, és nagyon nehezen lehet „visszaállítani” a helyes beszédet.

A kommunikáció során figyelembe kell venni a gyerek nyelvi fejlődését, fontos tudni, hogy mit ért meg a gyerek, mit tud kifejezni és mit nem. Az óvópedagógus a kommunikációjában legyen lényegre törő, konkrétan és világosan fogalmazza meg mondandóját. A kommunikáció dinamikus kétirányú folyamat, ezért fontosak a gyerek viselkedésére adott visszajelzések. A visszajelzések megerősítik a kívánt viselkedést, de mintát is adnak a kommunikációra. A visszajelzések gyakori formája a dicséret. A dicséret hatékonysága több tényezőtől is függ: a gyerek személyiségétől, a helyzet vagy a feladat sajátosságaitól. A hatásos dicséret jellemzői (Vörös, 2004):

  • Konkrét viselkedésre vonatkozik
  • Következetesen alkalmazott
  • Gyakoriságát a helyzet és a gyerek sajátosságai határozzák meg
  • A gyerek korábbi teljesítménye a támpont
  • Hangsúlyozza a fejlődést, de nem csak a teljesítményre, hanem az erőfeszítésre is vonatkozik
  • Spontán, hiteles, változatos
  • A gyerek saját képességeinek, erőfeszítésének, munkájának tudja be a dicséretet
  • A gyerek viselkedése van a fókuszban, nem az, aki mondja

A negatív visszajelzés (szidás) esetében is lényeges kiemelni, hogy a viselkedést minősítsük és ne magát a gyerek személyiségét. A személyiségre tett negatív utalások önbeteljesítő jóslatként működhetnek. Fontos, hogy a negatív visszajelzést a viselkedés után közvetlenül adja a pedagógus, mert később a gyerek már nem tudja összekötni a helyzettel. Az is fontos, hogy a gyereknek azt is elmondja, hogy mit várt volna a helytelen viselkedés helyett, (nyújtson nekik alternatívát).