Skip navigation

12. Hatékony tanulás, tanuláselméletek

Célok

Célkitűzés: A hallgató ismerje meg a tanulási sikeresség feltételeit és a különböző tanulási elméleteket.

Fejlesztési cél: Az ismeretek révén a hallgató előkészítheti az óvodáskorú gyerekeknél a későbbi iskolai tanulást, elősegítheti a tanuláshoz szükséges képességek fejlődését. 

Tartalmi összefoglaló

A tanulás sikeressége számos tényezőn múlik, de ezek közül a tényezők közül meghatározó a tanulónak a teljesítményhez való viszonya, képességei színvonala, illetve a tanulási szokásai. A tanulásról a különböző pszichológiai megközelítések eltérően gondolkodtak, a fejezetben ezek közül mutatunk be néhányat.