Skip navigation

5. Családi működés, a család rendszerszemlélete

Célok

Célkitűzés: A hallgató szerezzen ismereteket a családok sokféleségéről, a családok működéséről, ismerje meg a család rendszerszemléletű megközelítését.

Fejlesztési cél: A hallgató az anyag elsajátításával képet alkot a családok sokszínűségéről, tisztában lesz a család működésének dinamikájával, rendszerszemléletet alkalmazva képes lesz értelmezni a családi hatásokat.

Előismeret

A gyermek értelmi és érzelmi fejlődése, kötődéselmélet, Erikson pszichoszociális elmélete

Tartalmi összefoglaló

A családi szocializáció kapcsán már megemlítettük, hogy a szülő – gyerek viszony dinamikus, kölcsönhatásokra épül. A család egészét tekintve ugyanez a jellemző: a családi működést dinamikus folyamatok jellemzik, a tagok kölcsönösen hatnak egymásra. Minden családnak egyedi, csak rájuk jellemző működési mintázata van, amely a család szerkezetének, a tagok személyes jellemzőinek, valamint a tagok egymásra hatásának köszönhető. A család működésének vizsgálatakor természetesen nem hagyható figyelmen kívül az a szélesebb társadalmi – kulturális kontextus, amelybe a család beágyazódik.