Skip navigation

Felhasznált irodalom

Hajduska Marianna (2008): Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Herman Erzsébet, Berlin Iván (1997): Család és betegség. In: Bernáth László, Solymosi Katalin (szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv, Tertia Kiadó, Budapest

Patterson, C.J., Hastings, P.D. (2007): Socialization in the Context of Family Diversity. In: Grusec, J.E., Hastings, P.D. (eds.) Handbook of Socialization: Theory and Research, Guilford Press, NewYork

Solymosi Katalin (2004): Fejlődés és szocializáció. In: N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest