Skip navigation

3. Szocializációs eljárások, szociális tanulás

Célok

A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a főbb szocializációs eljárásokat, tisztában legyen a főbb jellemzőikkel, működésmódjukkal.

Fejlesztési cél: Az ismeretek elsajátítása révén a hallgató a gyakorlatban tudatosan alkalmazhatja a különböző eljárásokat, illetve tisztában lesz az óvodáskori tanulási mechanizmusokkal.

Előismeret

Piaget kognitív fejlődés elmélete, Erikson pszichoszociális elmélete

Tartalmi összefoglaló

A szocializáció társas interakciókban valósul meg, eszköze a kommunikáció. A fejezet sorra veszi azokat a mechanizmusokat és eljárásokat, amelyek segítségével a gyermek különböző ismereteket, készségeket vagy viselkedésmódokat sajátít el. A szociális tanulás teszi lehetővé, hogy a gyermek egy adott csoport hatékony tagjává váljon, ezért a fejezetben kitérünk a szociális tanulás formáira. Albert Bandura kiemelte az utánzás, azonosulás és modellkövetés szerepét a szociális tanulásban, az ő társas – kognitív elméletének a keretében mutatjuk be ezeknek a főbb jellemzőit.