Skip navigation

10.1.1. Az emlékezet alapfolyamatai

Kódolás és bevésés: az emléknyomok kialakulásának folyamata során a beérkező ingereket olyan kóddá alakítja át az idegrendszer. Ezek bevésődnek az emlékezetbe. Minden érzékszervnek saját emlékezeti tára van, így a kódolás történhet vizuálisan, (képi forma), akusztikusan (hang, zörej.

Tárolás vagy megőrzés: feladata a kódolással bevésett információ tárolása és megőrzése. Az a mód, ahogy az információkat tároljunk, meghatározza az előhívás módját is.

Előhívás: két formája van: a felismerés (reprodukálás) és a felidézés (produkálás). A felismerés több felajánlott tesztinger közötti döntés.  A felismerés gyakran csak az ismerősség érzésére korlátozódik. A felidézés egy aktív emlékezetei tevékenység: önmagunk keressük meg az információt a memóriatárban, és saját bevésett és tárolt eredményünket elevenítjük fel.

A felidézés lehet spontán (reproduktív emlékezet), vagy tudatos (retrospektív emlékezet), a gondolkodási folyamat része.

Hallgatók figyelmébe!

Döntsék el: felismerés, vagy felidézés emlékezeti műveletet végzünk?

Kifejtés adott témáról

Felmutatott betűk közül a hallott hang betűjének kiválasztása

Feleletválasztásos teszt megoldása

Évszámok közül megadott évszám kiválasztása

Hangoztatás után a hallott hanghoz a betű párosítása

Történelmi eseményhez évszám adása