Skip navigation

Irodalomjegyzék

Józsa Krisztián (2004): Elemi számolási készség (In. Nagy József szerk.: Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban). Mozaik Kiadó, Szeged. 38 – 52.

Józsa Krisztián(2011): Híd a többségi és a gyógypedagógia között: a DIFER programcsomag. In. Papp Gabriella (szerk.) A diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 37-59.

Nagy József- Józsa Krisztián- Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkészségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged.

Nagy József (2004): Írásmozgás koordináció. (In. Nagy József szerk. Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban). Mozaik Kiadó, Szeged. 9-18.