Skip navigation

4.1. A DIFER Programcsomag

Definíció

A DIFER Programcsomag (Nagy, Józsa Vidákovich és Fazekasné 2004a) készségmérő tesztjei lehetővé teszik az iskolai alkalmassághoz alapvető elemi alapkészségek fejlettségének diagnosztikus mérését. Információval szolgálnak arról, hogy a készségek begyakorlódásáig, optimális elsajátításáig mennyit kell még fejlődnie a gyermeknek. A tesztcsomag többségi gyermekek számára készült, országos sztenderdek is esetükben vannak. A kipróbálás tanulságai szerint alkalmas a tanulásban akadályozott tanulók mérésére is (Józsa és Fazekasné 2006). Ezzel a mérőeszköz az integráció/inklúzió pedagógiai eszközévé vált.

Hallgatók figyelmébe!

A Programcsomag kipróbálásának tanulságait a tanulásban akadályozott tanulók között az alábbi két számban olvasható tanulmány tartalmazza:

Józsa Krisztán- Fazekasné Fenyvesi Margit: A DIFER programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél I. rész. Gyógypedagógiai Szemle, XXXIV. 2. 2006. 133-142. o.

Józsa Krisztán- Fazekasné Fenyvesi Margit: A DIFER programcsomag alkalmazási lehetősége tanulásban akadályozott gyermekeknél II. rész Gyógypedagógiai Szemle, XXXIV. 3. 2006.161-177. o.

Indokolják meg a két tanulmány alapján az alkalmazhatóság kritériumait: mire számíthatnak a tanulásban akadályozott tanulók felvétele során az instrukcióértés, a megoldási idő, a mérőlapok kezelése és a figyelmi kapacitás tekintetében? Hol és hogyan fog nehézséget okozni a konkretizálás, a tapadás és a transzferálás nehézsége? 

A DIFER által mért hét elemi alapkészség az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű előfeltételnek tekinthető.(Józsa, 2011). Az íráskészség elsajátításának kritikus elemi készsége az írásmozgás-koordináció. A beszédartikuláció tisztaságát, az olvasástanulásban a dekódolás gyorsaságát, a helyesírást és az idegen nyelv tanulását meghatározza a beszédhanghallás. A szavak közötti tartalmi kohézió megértésének egyik lényeges tényezője a relációszókincs. A matematika tanulás feltétele az elemi számolási készség fejlettsége. A gondolkodási műveletek közül a tanulás, gondolkodás két művelete a tapasztalati következtetés és a tapasztalati összefüggés-megértés. Az iskolai szocializáció alatt értjük a társakhoz, pedagógushoz és a feladatokhoz való viszonyulás minőségét, az ún. szocialitást (elemi szociális motívumok és készségek), amit a DIFER mér.

A tesztrendszer – az írásmozgás koordináció kivételével - minden készséget egy rövid, illetve egy hosszú változattal méri. A rövid változat diagnosztikus képet ad a gyermek fejlettségi szintjéről. Bizonytalan válaszok, vagy részletesebb fejlesztési tervezés esetén célszerű a mért készségekre készült teszt hosszú változatát alkalmazni.