Skip navigation

Tanegységzáró teszt

Feladat visszajelzéssel

A feladatsor első hat feladata EBBEN a dokumentumban található!

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

A megyei tankerületi szakszolgálat a nevelési tanácsadó feladatkörét látja el. 

Kérdés 2

Az enyhén értelmi fogyatékosság diagnózisát csak egy szakértői team állapíthatja meg. 

Kérdés 3

A szülő a szakértői vizsgálaton aláírásával igazolja, hogy egyetértett. 

Kérdés 4

A tankerületi szakértői bizottság egy gyermeket csak 3 éves kora után vizsgálhat

Kérdés 5

A gyermek akkor is kezdhet iskolába járni, ha abban a naptári évben még nem töltötte be a 6. életévét. 

Kérdés 6

Egy értelmileg akadályozott tanuló vizsgálata a DIFER relációszókincs próbájával lehetséges. 

Kérdés 7

A másodlagos stigmatizáció, amikor a környezet a tudott diagnózis alapján stigmatizál

Kérdés 8

A mély bánat fázisában a szülő a feszültségét a környezet tagjain, vagy önmagán vezeti le

Kérdés 9

A mérés objektivitása azt jelenti, hogy ugyanazzal a méréssel megismételve is ugyanarra az eredményre jutunk. 

Kérdés 10

A taníthatóságnál a transzferálás képességét is vizsgáljuk

Kérdés 11

A gyermek metakogníciója fejlődik, ha értékelésnél a teljesítés lépéseit megerősítjük. 

Kérdés 12

Az impulzív figyelemzavar tünetei jól megfigyelhetők egy figyelmi grafikon segítségével. 

Kérdés 13

A szeriális verbális emlékezet sérülése miatt a gyermekek nem szeretik a meséket