Skip navigation

6. fejezet: A DIFER Programcsomag a tágabb értelmű integráció szolgálatában: alkalmazási lehetőségei értelmileg akadályozott gyermekek körében

Előszó

Az integráció bővülésével értelmileg akadályozott tanulók is tanulnak már a tanulásban akadályozott tanulókat nevelő, oktató osztályokban. A két tanulónépesség összehasonlításához segítséget adhat olyan diagnosztikai eljárás, amely mindkét populációban felhasználható. A fejezetben bemutatjuk, hogy a DIFER hogyan alkalmazható diagnosztikai lehetőségként értelmileg akadályozott tanulóknál is.

A fejezet célja, hogy a diagnosztikai eljárások szintézisével az értelmileg akadályozott tanulók mérési lehetőségét is megismerjék a hallgatók.