Skip navigation

Irodalomjegyzék

BNO-10 I. kötet, Népjóléti Minisztérium. Budapest. 1995.

Cziegler István (2001): Figyelem és percepció. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2001.

Czigler István (2005): A figyelem pszichológiája. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2005.

Csépe Valéria, Győri Miklós és Ragó Anett (2007): Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem Osiris Kiadó, Budapest.

Klein Sándor (1998):Munkapszichológia 1-2. SHL Hungary Kft., Budapest.

Séra László (2004): A figyelem. (In. N. Kollár Katalin – Szabó Éva szerk. Pszichológia pedagógusoknak.) Osiris Kiadó, Budapest.  215-224.

Torda Ágnes: Figyelemfejlesztő program http://etszk.u-szeged.hu