Skip navigation

2.1. A (gyógy)pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya és területei

Fogalma:

A diagnosztika ismeretek, módszerek, eszközök összessége, melyek a diagnosztizálás során alkalmazásra kerülnek.(Lányiné, 2006). A (gyógy)pedagógiai diagnosztika indirekt és direkt megismerési folyamat, a gyógypedagógiai képzés tartalmához tartozó tevékenység. A személyiség folyamatos fejlődési elvéhez igazodva feltérképezi a mért személy készségeit, képességeit, azok fejlődését. A kapott adatok alapján tervezi a habilitációs, rehabilitációs gyógypedagógiai tevékenységet. 

Hallgatók figyelmébe!

A pszichológiai és a pedagógiai diagnosztika változásairól olvashatnak Lányiné Engelmayer Ágnes: Változásban a pszichológiai és a gyógypedagógiai diagnosztika c. tanulmányából.

http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2014/nevelestudomany_2014_3_33-52.pdf

Válaszoljanak az alábbi kérdésekre:

Miért jöttek létre un. diagnosztikus kategóriák?

Milyen diagnózis típusokról olvastak a tanulmányban?

Hogyan kapcsolódik össze az orvosi diagnosztika a gyógypedagógiai diagnosztikával?

Milyen előnyökkel jár a diagnosztikus kategóriák használata?